Kupon Google


Kliknij w kupon
aby poznać szczegóły promocji.Kupon Google za darmo


  • Kuszący hosting ?

    21,00 zł / miesiąc


  • Wizytówki firmowe - 6 stron

    cena od 300 zł

§ 1.
Regulamin usługi "Everest-Server" określa zasady świadczenia internetowej usługi hostingu przez Mont-Server.Com Jerzy Górski, zwanej dalej Mont-Server.Com, na rzecz swoich Klientów.
§ 2.
W zamian za opłacanie "z góry" wynajętego miejsca na serwerze (w usłudze "Everest-Server") oraz przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu i przepisów prawa, będziemy świadczyć internetową usługę hostingu zgodnie ze specyfikacją. 
§ 3.
Umieszczenie strony internetowej na dzierżawionych przez Mont-Server.Com serwerach wiąże się z przesyłaniem na te serwery treści. Przesłanie treści i innych danych łączy się z automatyczną zgodą (oraz przekazaniem licencji) na ich udostępnianie innym użytkownikom Internetu. Zgoda dotyczy także treści i danych przesłanych przez osoby trzecie, np. poprzez zastosowane formularze. Użytkownik prowadzący i umieszczający strony internetowe oraz przesyłający inne dane ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności przesyłanych i publikowanych treści i innych danych z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.
§ 4.
Złożenie zamówienia na nasze usługi wiąże się z przesłaniem do Mont-Server.Com, poprzez witrynę internetową, danych osobowych i innych informacji. Ich przesłanie odbywa się poprzez wykorzystanie technologii Secure Socket Layer - standard branżowy do szyfrowania poufnych informacji. Przy zamówieniu usługi hostingu "Everest-Server" bez opcji opłacenia 1 domeny przez Mont-Server.Com, uzyskane informacje nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim (wyjątek może stanowić firma, przedsiębiorstwo, inna spółka lub organizacja, które w przyszłości kupią lub przejmą firmę Mont-Server.Com). Przy zamówieniu usługi hostingowej "Everest-Server" z opcją opłacenia 1 domeny przez Mont-Server.Com, uzyskane informacje będą udostępniane bezpośredniemu partnerowi NASK i EURid firmie: Consulting Service - Robert Siebielski, ul. Domaniewska 35A lok.1B, 02-672 Warszawa, (tel: +48 22 853 88 88, fax: +48 22 853 88 85, tel. kom. +48 500 600 555, tel. kom. +48 501 131 101, NIP: 521-102-01-08, Regon 010006740, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), w celu dokonania rejestracji domeny i założenia konta administracji domeną. Użytkownik, składający zamówienie na usługę "Everest-Server" wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych informacji przez firmę Mont-Server.Com dla celów marketingowych oraz innych celów związanych z działalnością firmy, np.:
- przesłanie informacji, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, o nowych produktach i usługach,
- przeprowadzenie rozmowy telefonicznej pod numerem lub numerami wskazanymi w zamówieniu,
- przesłaniem (na życzenie użytkownika) rachunku pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
§ 5.
Dołożymy wszelkich starań do zachowania przeprowadzanych kopii zapasowych - backups. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak tworzenie każdych kopii zapasowych danych, tworzenie kopii zapasowych stron internetowych i innych danych może się nie udać. Zachęcamy zatem do wykonywania we własnym zakresie kopii zapasowych własnych stron internetowych oraz prowadzonych serwisów. Ponadto informujemy:

- dla każdego pliku o rozmiarze powyżej 40MB nie będzie tworzona kopia zapasowa,
-

Mont-Server.Com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, nieprawidłowości, utratę i zmiany w treści powstałe na stronach internetowych użytkownika,
-
użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za udostępnianie i przesłanie kopii zapasowej prowadzonej witryny WWW,
-
Mont-Server.Com nie zobowiązuje się do przeprowadzania i utrzymania kopii zapasowych witryn sieci Web i wiadomości e-mail,
-

Mont-Server.Com nie może zagwarantować, że zawartość witryny sieci Web nie zostanie usunięta lub uszkodzona, a kopia zapasową witryny sieci Web będzie zawsze dostępna. Użytkownik powinien zawsze skopiować całą zawartość witryny sieci Web na swój nośnik danych (np.: dyski twarde, płyty DVD).

§ 6.
Mont-Server.Com świadcząc usługi dąży do utrzymania ich wysokiego poziomu oraz zadowolenia wszystkich klientów. Nie będą świadczone  usługi na rzecz tych, którzy chcą wykorzystać nasz serwer do:

-
hostingu plików lub innych danych, które naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
-
przesyłania, udostępniania lub rozpowszechniania treści, które naruszają prawa do wizerunku i prywatności,
-
przesyłania, udostępniania lub rozpowszechniania treści, które są obsceniczne, oszczercze i szkalujące,
-

przechowywania, przesyłania, udostępniania lub rozpowszechniania treści pornograficznych. Stwierdzenie, występowania powyższych treści będzie skutkowało automatycznym przekazaniem stosownych informacji do organów ścigania,
-spamingu, rozsyłania spamu lub wysyłania niechcianych wiadomości masowo. Realizujemy rygorystyczną politykę spamu, która obejmuje zakaz wysyłania wiadomości reklamowych poprzez nieautoryzowane korzystanie z naszych usług, kont, serwerów lub poprzez utrzymywanie otwartych połączeń SMTP. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub zakończenia usługi w oparciu o uzasadnione przesłanki, że udostępnione konto w usłudze "Everest-Server" w jakikolwiek sposób służy do rozsyłania spamu,
-

hackingu, który obejmuje, np.: uzyskanie dostępu bez zezwolenia do innego komputera lub sieci (komputerowych, informatycznych, teleinformatycznych i innych). Zabronione jest stosowanie technik wykorzystujących port skanowania, skanowanie stealth oraz działań typu "phishing",
-

hostingu dużych ilości danych nie specjalnie związanych z publikowaną stroną internetową. Zachęcamy użytkowników, którzy chcą przechowywać pliki lub inne dane (np.: kopie zapasowe) do poszukiwania innych firm, które się w tym specjalizują,

§ 7.
Usługi oferowane przez Mont-Server.Com mogą być wykorzystywane jedynie do celów zgodnych z prawem. Użytkownik, korzystający z naszych usług, nie może naruszać praw autorskich. Zabronione jest nielegalne korzystanie z cudzych znaków towarowych. Zabrania się także nielegalne kopiowanie muzyki, książek i zdjęć lub innych prac chronionych prawem autorskim. Oferty sprzedaży jakichkolwiek towarów podszywających się pod oryginalne znaki towarowe będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem konta.
§ 8.
Do przykładowych skryptów i oprogramowań, których nie można instalować ani przesyłać na serwer należą: wszystkie IRC Bot-y, skrypty Proxy / anonimizery, oprogramowanie pirackie oraz programy legalne pozbawione oryginalnych zabezpieczeń (w tym: ich plików .iso), plików filedump, skanerów IP, programów typu Brute Force, programów typu Mail Bombers, skryptów przesyłających spam, forum oraz witryn rozpowszechniających i udostępniających linki do stron o treściach zakazanych prawem, programy i skrypty oferujące wideo i / lub audio streaming, pliki do pobrania, pliki do pobrania MP3, gry i programy shareware.
§ 9.
Udostepnione konto nie można używac jako nośnik lub urządzenie magazynujące pliki kopii zapasowych. Z wyjątkiem kopii zapasowej konta utworzonej w cPanel.
§ 10.
Na wynajmowanym serwerze (w usłudze "Everest-Server") nie można zamieszczać i instalować:

-
pirackiego oprogramowania (Warez, escrow, HYIP - High Yield Interest Programs) ani powiązanych z nimi witryn,
- stron inwestycyjnych typu: FOREX, egold exchange,
-
stron oferujących sprzedaż substancji kontrolowanych bez wcześniejszego potwierdzenia posiadania odpowiedniego zezwolenia,
-

stron typu AutoSurf, Bank Debentures (bank odsetek), Bank Debenture Trading Programs (programy handlowe powiązane z bankami odsetek - typu bank debentures),
- stron loterii,
- stron szerzących nienawiść,
-

stron i witryn skupiających hackerów, stron promujących nielegalną działalność, skanerów IP, programów typu Brute Force, programów typu Mail Bomber, skryptów rozsyłających spam,
- forum oraz witryn które rozpowszechniają lub udostępniają linki do treści i plików typu warez.

§ 11.
Usługa hostingowa "Everest-Server" jest dostępna tylko dla klientów, których przesłane dane (w tym witryny internetowe) będą przechodziły proces autoryzacji. Nasze systemy nadzoru będą monitorowały udostępniane konta hostingowe w celu uwierzytelnienia ich użycia zgodnie prawem. Autoryzacja kont dotyczy, także ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, sprawdzeniem procedur bezpieczeństwa, wytrzymałości i bezpieczeństwem operacyjnym. W czasie kontroli konta dane na nim zawarte mogą być badane, rejestrowane, kopiowane i wykorzystywane do celów autoryzacji. Wykupienie usługi hostingowej "Everest-Server" oznacza zgodę na monitorowanie konta dla powyższych celów.
§ 12.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia naszych usług. Każdy materiał, który w naszej ocenie jest obsceniczny, niezgodny z prawem, lub w jakikolwiek sposób narusza nasze warunki korzystania z usługi hostingowej "Everest-Server" może zostać usunięty z naszych serwerów (lub zostać wyłączony) z lub bez wypowiedzenia (przesłania stosownej informacji).
§ 13.
Brak odpowiedzi na nasz e-mail, w sprawie stwierdzonych nadużyć, w ciągu 24 godzin może skutkować zawieszeniem lub wyłączeniem usługi hostingowej "Everest-Server" i wykasowaniem wszystkich danych z konta. Wszystkie sprawy o nadużycia będą rozpatrywane w terminie 24 godzin.
§ 14.
Jeśli masz wątpliwości dotyczące autoryzacji twojej witryny lub usług prosimy o kontakt. Z przyjemnością postaramy się pomóc w rozwiązaniu problemu. Uwaga - Każda strony z pornografią dziecięcą, zrzutami z ekranu, skanami, linkami do stron z pornografią dziecięcą, itp. będzie natychmiast zawieszana, a konto użytkownika zostanie usunięte w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, bez możliwości odwołania i bez zwrotu wpłaconej opłaty za prowadzenie konta.
§ 15.
Naruszenia prawa będą zgłaszane do właściwego organu ścigania. Obowiązkiem właściciela wykupionego konta, jest dopilnowanie aby zainstalowane skrypty i programy były bezpieczne, a uprawnienia katalogów były prawidłowe niezależnie od metody przeprowadzonej instalacji.
§ 16.
Jeśli jest to możliwe zalecamy ustawić ChMod katalogów na uprawnienia 644 lub tak restrykcyjnie, jak jest to tylko możliwe. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszystkie działania podejmowane w ramach swojego konta.
§ 17.
Odpowiedzialność użytkownika obejmuje, także poziom bezpieczeństwa nazwy użytkownika (login-u) i hasła. Wymagane jest używanie bezpiecznego hasła. Używanie "słabego" hasła może skutkować zawieszeniem konta, dopóki nie zostanie wprowadzone nowe bezpieczniejsze hasło. Przeprowadzane kontrole haseł mają zapobiec nieautoryzowanemu logowaniu się na konto osób postronnych. Jeżeli Twoje hasło nie przejdzie autoryzacji zostaniesz o tym poinformowany. W takich przypadkach należy natychmiast zmienić hasło.
§ 18.
Wszystkie pliki powyżej 10 MB muszą być powiązane z folderami w ramach jednego konta, a także muszą być publicznie dostępne za pośrednictwem dowolnej nazwy domeny dołączonej do utworzonego konta. Duże pliki, tj. ponad 10MB nie mogą zajmować więcej niż 40 % danych na koncie hostingowym.
§ 19.
Nie zezwalamy, aby konta hostingowe w usłudze "Everest-Server" (oraz utworzone skrzynki poczt E-mail) były wykorzystywane do wysyłania niechcianych wiadomości E-mail, wysyłania masowo niechcianych wiadomości E-mail oraz wysyłania spamu.
§ 20.
Rozsyłanie wiadomości przy użyciu mechanizmów typu "Safe" lub "Double opt-in" będzie traktowane jako rozsyłanie spamu. Każdemu użytkownikowi, który rozsyła spam zostanie bez żądnej informacji zamknięte konto hostingowe. Ponadto nie zezwalamy na zamieszczanie witryn odwołujących się, reklamujących i promujących SPAM w jakiejkolwiek formie (np.: Spamvertised).
§ 21.
Żadna organizacja lub podmiot wymieniony w bazie ROKSO (odnośnie spamu) nie może korzystać z naszych usług. Każde konto hostingowe wpisane na czarną listę numerów IP będzie usuwane lub zawieszane.
§ 22.
Mont-server.com zastrzega sobie prawo do:

-

żądania zmiany lub wyłączenia każdej witryny internetowej, bazy danych lub innego składnika konta, które nie są zgodne z niniejszym regulaminem,
- dokonywania powyższych zmian w sytuacjach awaryjnych, według naszego uznania,
-

obciążenia posiadacza konta kosztami związanymi za wysyłanie jakichkolwiek nie zamówionych wiadomości e-mail typu spam. Koszty określone z tego tytułu pozostają w gestii  Mont-Server.Com.

§ 23.
Użytkownik nie może:

a)

Wykorzystać 25% lub więcej zasobów systemowych przez okres dłuższy niż 90 sekund. Istnieje wiele działań, które mogłyby powodować takie problemy, w tym skrypty CGI, FTP, PHP, HTTP, itp.
b)
Uruchomić usługi typu "stand-alone" lub bezobsługowe serwery procesów - dotyczy, także wszelkich demonów takich jak ircd.
c) Uruchomić wszelkiego rodzajów pająków i indexów (typu Google Cash / AdSpy).
d) Uruchomić oprogramowanie z interfejsami z IRC (Internet Relay Chat).
e) Uruchomić jakąkolwiek aplikację bit torrent, tracker lub klienta.
f) Uczestniczyć w działaniach file-sharing / peer-to-peer.
g) Uruchomić serwerów do gier typu counter-strike, half-life, battlefield1942, itp.
h) Uruchomić wpisy cron w odstępach mniejszych niż 15 minut.
i)

uruchomić skrypt PHP z odwołaniem do folderu znajdującego się serwerze poprzez zastosowanie pełnego adresu URL (np.: "http://nazwadomeny.pl/include.php") zamiast wykorzystania funkcji include ("include.php").

§ 24.
Wykorzystując nasze serwery do umieszczania witryn internetowych, baz danych, itp. należy wsiąść pod uwagę rozwój tworzonych projektów (stron WWW, baz danych, itp.) a w konsekwencji tego będą one wymagały większego użycia procesora i pamięci. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zaprzestania obsługi każdego klienta, który pochłonie nam 10 % zasobów serwera i/lub 10 % CPU serwera. Oznacza to, że jeśli utworzone konto w ramach usługi hostingowej "Everest-Server" wykorzysta ponad 10 % procesora i/lub pamięci, to zastrzegamy sobie prawo, do wyłączenia takiego konta.
§ 25.
1.Każdy plik zamieszczony na serwerze (każda strona, plik graficzny, wiadomość elektroniczna, itp.) posiada swój index. Wykorzystanie więcej niż 50 000 indexów oznacza potencjalne zawieszenia konta. Konta na których stwierdzono przekroczenie limitu 50 000 indexów zostaną automatycznie usunięte z systemu kopii zapasowych. Witryny, które nieznacznie przekroczą ustanowiony limit 50 000 indexów zostaną automatycznie oznaczone w naszym systemie jako przeznaczone do przeglądu i zawieszenia.
2.
Dla jednego konta hostingowego mogą zostać założone bazy MySQL do 1000 tabel i/lub 3GB pojemności na jednym koncie lub do 1000 tabel i/lub 2GB na jednej bazie danych.
§ 26.
Spróbujemy świadczyć usługę hostingową "Everest-Server" 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tak długo jak użytkownik będzie ją terminowo opłacał - decyduje data zarachowania wpłaty na rachunku bankowym. Usługę należy opłacać "z góry" zgodnie z obowiązującym cennikiem. Czasami jednak, z wielu powodów, usługa "Everest-Server" oraz konta na serwerze mogą być niedostępne dla użytkownika. Sytuacja taka może nastąpić, np.: w przypadku awarii sprzętu, okresowych konserwacji i napraw, awarii zasilania, awarii przesyłowych łączy telekomunikacyjnych, wrogich ataków sieciowych, przeciążenia ruchu sieciowego i innych zdarzeń. Nie obiecujemy stałego i nieprzerwanego świadczenia naszych usług hostingowych.
§ 27.
Każde naruszenie praw autorskich oraz praw własności intelektualnych będzie skutkowało zawieszeniem i zamknięciem konta w usłudze "Everest-Server".
§ 28.
Z każdym kontem w usłudze hostingowej "Everest-Server", Mont-Server.Com połączy jedną domenę wskazaną przez zamawiającego, którą będzie opłacał bezterminowo, aż do zawieszenia, wyłączenia i usunięcia konta "Everest-Server". Zamówienie domeny musi nastąpić za pośrednictwem Mont-Server.Com. 
§ 29.
Zamawiający usługę "Everest-Server" wyraża zgodę na publikację danych osobowych w bazach WHOIS, tj.:
1. Zgodę na publikację danych osobowych potwierdzających własność w ogólnodostępnej bazie domen NASK - dotyczy tylko polskich domen.
2. Zgodę na obowiązkową publikację adresu email w EURid. Dla domen europejskich osoby fizyczne (domeny do zastosowań prywatnych) zawsze mają ukryte dane i nie można tego zmienić. Zawsze widoczny jest jednak Autoryzowany adres email.
§ 30.
W przypadku zamknięcia konta hostingowego w usłudze "Everest-Server" następuje zwrot wpłaconej gotówki pomniejszonej o kwotę:

- rejestracji domeny (według naszego cennika domen),
- kosztów przesłania noty korygującej do klienta i od klienta do Mont-Server.Com,
- pobraną za okres, w którym konto było udostępnione klientowi.

§ 31.
Zwrot pieniędzy nie następuje z tytułu wykonania usług dodatkowych, np.: przydzielenia indywidualnego numeru IP.
§ 32.
Zwrot pieniędzy następuje w chwili otrzymania przez Mont-Server.Com podpisanej noty korygującej.
§ 33.
MONT-SERVER.COM ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUGI HOSTINGOWEJ "EVEREST-SERVER" BEZ PODANIA PRZYCZYNY, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA.
§ 34.
MONT-SERVER.COM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO WYRAŹNE JAK I DOMNIEMANE, W TYM, LECZ NIE TYLKO, DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE "W JAKIM SĄ" I "W JAKIM SĄ DOSTĘPNE". MONT-SERVWR.COM NIE GWARANTUJE, ŻE OFEROWANE USŁUGI SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA LUB ŻE USŁUGI BĘDĄ FUNKCJONOWAŁY BEZ ZAKŁUCEŃ, NA CZAS, BEZPIECZNIE I WOLNE OD BŁEDÓW, ANI ŻE POWSTAŁE LUB WYKRYTE USTERKI ZOSTANĄ USUNIĘTE.
§ 35.
W ŻADNYM PRZYPADKU MONT-SERVER.COM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE. SPECJALNE, PRZYKŁADOWE, CYWILNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRATY ZYSKÓW LUB INNYCH DÓBR. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOSCI ZA UTRATĘ STRON INTERNETOWYCH, POCZTY E-MAIL, PLIKÓW LUB INNYCH DANYCH. NAWET JEŚLI MONT-SERVER.COM ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.